Anti androgen cyproteronacetat är en effektiv behandling för hirsutism

Cyproteronacetat för hirsutism

Cyproteronacetat (CSA) är ett kraftfullt och ihållande progestin, som fungerar som antiandrogen vid den perifa nivån. Dess kapacitet att blockera androgen, orsakar en minskning av serumtestosteron och androstendionkoncentration uppnås genom en minskning av cirkulerande LH-nivåer. Det har visat sig vara effektivt vid behandling av hirsutism. Det finns inte tillgängligt i USA, men finns tillgängligt i Europa, Kanada, Australien och många andra länder.

Dosering och effektivitet

Cyproteronacetat föreskrivs generellt med ett dagligt mått av 50-100 mg(på dag 5 till 15 under menstruationscykeln) och kombineras med 30-35 mikrogram etinylestradiol (på dag 5-25 eller under de första 10 dagarna på ett oralt preventivmedels cykel) för bästa resultat vid behandling av hirsutism. Denna kombination har visat sig vara lika effektiv som en kombination av spironolakton (100 mg per dag) och p-piller (OCP) för behandling av hirsutism.

En annan jämförande analys har kommit till slutsatsen att p-piller(OCP)som innehåller cyproteronacetat (2 mg per dag) i kombination med etinylestradiol (35 mikrogram per dag) (säljs som Diane-35 i Europa och Kanada och Dianette i Storbritannien av Schering AG [Berlin, Tyskland] och Berlex Kanada [Lachine, Que'bec, Kanada]), visade sig vara mindre fördelaktigt än en daglig dos på 100 mg spironolakton.

På grund av den starka och trägna pregestinaktiviteten, så är korta frekvenser av användning tillrådligt, för att förhindra att menstruationen blir oregelbunden. Kvinnor som inte har en livmoder kan även använda CSA kontinuerligt i en daglig mängd av 5 mg.

Bieffekter

De bieffekter som kan uppstå av CSA är adrenal brist och minskad libido(sexuell lust). Generellt är biverkningarna av CSA förknoppad med progestational aktivitet och kan resultera i milda symtom som illamående, ömma bröst, vätskeretention, huvudvärk, humörsvängningar och irregulariteter i menstruationen. Högre, isolerade doser av läkemedlet orsakar amenorré och är mer vanligt när det har använts under en period på över 10 dagar av OCP-cykeln.