Tillstånd och sjukdomar som orsakar hirsutism

En inblick i orsakerna till hirsutism

Hirsutism kan definieras som förekomsten av alltför grova terminalhår i en människokropp. I en kvinnokropp så yttrar sig denna tillväxt i androgenberoende områden så som skägg, bröst eller sexuella hårstrån. Terminala hårstrån växer upp från androgenkänsliga pilosebaceous enheter.

Många kvinnor över hela världen i reproduktiv ålder lider av hirsutism med mansliknande överdrivet växande hår. Detta överskott av hår i ansikte och på kroppen är ofta en orsak till ett socialt stigma, vilket ger upphov till psykiska problem som ångest, depression och ett liv som känns eländigt. Det är inte bara psykiska nackdelar, hirsutism är även en fingervisning om en underliggande medicinsk orsak.

Neddykning till rötterna av hirsutism.

Hirsutism inträffar genom en ökning av androgena händelser på hårsäckar från endogena eller exogena cirkulerande nivåer av androgen. Denna störning kan även bero på överkänslighet av hårsäckarna av normala nivåer av cirkulerande androgener. Detta är ett resultat av centrala endokrina eller follikulära abnormiteter som är gömda. Det kan finnas andra patologiska orsaker än detta som tumörer, sent debuterande adrenal hyperplasi, polycystiskt ovariesyndrom, Cushings syndrom och liknande tillstånd.

Hårväxt varierar med ras eller art och för att säkert veta om det är riktig hirsutism, så måste du skilja på normal tillväxt och tillväxt på grund av hirsutism. Forskning visar att 60-80% av kvinnors kroppar som lider av hirsutism, upplever högre grad av cirkulerande androgen, men korrelationen mellan graden av hirsutism och androgena nivåer är dålig. Äggstocken hos den kvinna som lider av hirsutism är huvudorganet för ökat testosteron.

Ett androgen, Dehydroepiandrosteron sulfat (DHEAS), som uteslutande uppkommer från binjuren (men sällan gör det) kan vara orsaken bakom hirsutism.

Undersökandet av orsakerna till hirsutism Innan vi dyker på sannolika orsaker till hirsutism, så är det bra att komma ihåg att det är ett tecken på hyperandrogenism. Orsakerna till ökade nivåer av androgener inom hirsutism inkluderar: Familjär och idiopatisk hirsutism Dessa är vanliga orsaker till hirsutism som ett resultat av ett perifert androgent pågående. Det börjar i puberteten och tar sig sakta framåt. Patienterna har normala menstruationer, normal nivå av testosteron, 17alpha hydroxiprogesteron och DHEAS. Diagnosen lutar sig mot uteslutande. Idiopatisk orsak Idiopatisk orsak utlöser hirsutism hos 6-17% av kvinnor med anlag för hirsutism. Hirsutism sker i kroppen där de cirkulerande nivåerna av androgener och ägglossning är normala. De patofysiologiska indikatorerna är överdriven perifer 5 alfa reduktas-aktivitet, förändrar androgen metabolism eller olikfungerande androgenreceptorer. Överdriven utsöndring av äggstockarna (till exempel tumörer, polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) Det vanligaste exemplet är polycystiskt ovariesyndrom, som drabbar 6 % av de kvinnor som är i kategorin reproduktiv ålder. Över 70 % av patienter med PCOS har tecken på hyperandrogenism. Detta yttrar sig genom hyperandrogenemia och kronisk anovulation. Polycystiskt ovariesyndrom kännetecknas genom bildandet av follikulära cystor som kan upptäckas genom ultraljud. PCOS är en kombination av polycystiska äggstockar och andra typiska symtom som hirsutism, amenorré eller dysfunktionell uterin blödning, infertilitet, fetma, oregelbunden menstruation och akne. Detta är bättre diagnostiserat på kliniskt vis än genom laboratorieresultat. Diagnosen PCOS baseras på uteslutning, vilket innebär att denna störning tillskrivs de patienter vars kropp visar belägg för en ovulatorisk dysfunktion som stöds av antingen kliniska eller biokemiska bevis på hyperandrogenism. PCOS är en bredskalig störning med patienter som sträcker sig från kvinnor med regelbundna cykler som har hirsutism till de människor som är anovulatoriska. Överdriven utsöndring av binjurarna(exempelvis medfödd adrenal hyperplasi(CAH, Cushings syndrom, tumörer) Kongenital adrenal hyperplasi, CAH är ett spektrum av adrenokortikotropt hormon (ACTH) från hypofysen, binjurekarcinom/adrenoma, eller utsöndring av ektopisk ACTH. De kliniska symtomen av Cushings syndrom är ganska uppenbara. Personer med macronodular hyperplasi är vanliga offer för intensiv hirsutism. Äggstocks- eller adrenal androgen utsöndrande tumörer är sällsynta utlösare till hirsutism/hyperandrogenism. Dessa förhållanden indikeras genom en snabb viriliserering från menarche/kvinnans menstruationsdebut. Exogena farmakologiska källor av androgen En person kan lida av hirsutism som ett resultat av att ha använt exogena farmakologiska medel inklusive testosteron, anabola steroider och danazol (Danocrine). Orala preventivmedel som innehåller norgestrel, levonorgestrel och norethindrone är mer mottagliga för kraftfullare androgena utfall än de med norgestinate, desogestrel och etynodioldiacetat, som har mindre androgena effekter.

Några sällsynta orsaker till hirsutism

  • Mediciner: Hirsutism kan orsakas av de mediciner som är källor till hyperprolactinemia
  • Ökad produktion av tillväxthormoner
  • Hyperinsulinemi
  • Hypotyreos

Neddykningen till rötterna av hirsutism kommer att påskynda de djärva stegen framåt, mot att bota sjukdomen.