Flutamid kan användas för att behandla hirsutism

Flutamid för hirsutism

Flutamid är en icke-steroid och ren androgenantagonist som ursprungligen användes för behandling av prostatacancer, som erkänts av Food and Drug Administration. Senare så identifierades den även som en effektiv terapi för hirsutism, vilket är en sjukdom med överdrivet och oönskat hår i ett manligt mönster som förekommer hos kvinnor.

Verkan av flutamid

Den antiandrogena verkan av flutamid inkluderar:

  • Blockering av androgenreceptorn. Till skillnad från spironolakton, så blockerar flutamid androgenreceptorer utan glukokortikoid, progestationell, androgen eller östrogen aktivitet.
  • Ingripande av cellulärt upptag av androgener som testosteron och DHT.
  • Förbättrar androgen metabolism till inaktiva föreningar.
  • Hindrar kärnbindning av androgener i målvävnaderna.

Effektivitet och dosering

För bästa resultat på fall med hirsutism så bör flutamid administreras i dagliga doser av 500 mg. Emellertid har en enda daglig dos av 250 mg även det visat sig vara effektivt för vissa patienter. En annan rapport har även föreslagit att den ideala dosen för hirsutism generellt är 125-250 mg, två gånger om dagen.

När man har jämfört med andra androgenblockerare, så har forskare kommit fram till att medan cyproteronacetat (CSA) är en partiell androgenagonist så är flutamid en ren antiandrogen och är dubbelt så kraftfull som CSA när det gäller att hämma de androgena aktiviteterna av DHT på råttors ventrala prostatakörtel. En studie har även funnit att flutamid ger bättre terapeutiska resultat vid jämförelse med spironolakton vid behandling av hirsutism, medan vissa andra har rapporterat att båda är lika bra.

Bieffekter

Nackdelarna med detta läkemedel inkluderar problem vid urinering, extremt torr hud och hårbotten, minskad libido, ökad aptit, leverenzymstörningar och i sällsynta fall dödligt levertoxicitet. I själva verket är dess impopularitet som en androgenblockerare helt på grund av dess sällsynta, men allvarliga biverkningar av potentiellt dödliga levertoxicitet. Dessutom är det även en mycket dyr behandling.

Modern forskning föreslår en administrering av lägre doser av flutamid för behandling av hirsutism för att sänka kostnaderna och risken för levertoxicitet.

I en undersökning av 35 kvinnor med hirsutism, så använde man en daglig dos på 250 mg av flutamid, under en period av 6 månader och det resulterade i en minskning av 64 % i Ferriman-Gallweys(F-G) poängsystem för hirsutism och 71 % efter en behandling på ett år. Den bästa nyheten var att det inte fanns några fall av levertoxicitet eller andra markerade biverkningar.

Samtidigt utfördes samma undersökning med lägre dagliga doser av läkemedlet på många fler patienter med hirsutism. De kom även de fram till att det gav en lika effektiv minskning av oönskat och överflödigt hår efter 3 och 6 månaders behandling med 125 mg och 62,5 mg av medicinen. Återigen fanns det inga rapporter om betydande biverkningar. Några andra kliniska undersökningar har dock nämnt biverkningar så som torr hud och missfärgad urin.

I de fall av hirsutism med polycystiskt ovariesyndrom, fortsatta doser med flutamid på 500 mg, dagligen i 2 år gav inte heller det några stora biverkningar. Denna undersökning märkte en avsevärd förbättring av F-G poäng efter 6 månaders behandling och en gradvis minskning under ytterligare 18 månaders behandling.

Kombinationsterapi

Kombinationen flutamid med anda läkemedel har även fungerat bra på kvinnor med hirsutism som har polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). Till exempel en behandling som kombinerade en daglig dos av 250 mg flutamid om dagen med en månatlig GnRHa (gonadotropinfrisättande hormon-agonister) injektion administreras på 35 kvinnor med PCOS under en period av 6 månader, visade sig vara mycket effektiv för att minska F-G-poängen. Den lägre hirsutismräkningen fortsatte under 6 månader efter att avslutat den kombinerade GnRHa- och flutamid-medicineringen. Dessutom, den enda märkbara biverkningen var värmevallningar.

Aknebehandling med flutamid

Flutamid har även fungerat bra för att bota akne. För behandling av mild till måttlig akne, så är det tillräckligt med lägre dagliga doser på 62,5 och 125 mg flutamid för att uppnå positiva resultat.

Även i fall av att bota akne, så föreslås det en kombinerad medicinering som involverar ett p-piller(OCP) är mer effektiv än enbart en dos av flutamid. Andra jämförande studier rapporterar att en högre dos av flutamid (500 mg per dag) gett bättre resultat i botandet av akne än en 100 mg daglig dos av spironolakton hos patienter med PCOS. Dessutom förekom ingen dödlig levertoxicitet genom användning av mindre än 500 mg flutamid per dag. Dock, så påträffades mild, övergående levertoxicitet hos de patienter som använde dagliga doser på 375-500 mg. De kostnader som finns när det kommer till flutamidbehandling kan minskas samtidigt som önskade resultat uppnås, även när en patient får 25 % av den dagliga dosen (dvs. 62,5 mg istället för 250 mg)

Men man måste vara medveten om de negativa effekterna när det gäller den normala utvecklingen av ett foster med manligt kön (teratogen potential) som orsakas av flutamidanvändning. Detta kan hanteras genom att samtidigt använda säkra och lämpliga preventivmedel.