Metformin för behandling av överdriven hårväxt

Metaformin för hirsutism

Metformin är ett insulin-sensibiliserande medel. Det är ett biguanidderivat som utvecklades 1957 för att bota diabetes och den primära aktiviteten hos detta läkemedel är att hämma glukosbildandet i levern.

Metaformin är ett mycket populärt antihyperglykemiskt läkemedel för kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). Det har visat sin potential för behandling av hirsutism (överskott och oönskad hårväxts-störning hos kvinnor) och akne.

Insulinresistens och kompensatorisk hyperinsulinemi är gemensamma tillstånd som är förknippade med kvinnor som lider av polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) och fungerar även som en utlösande faktor till deras hyperandrogena tillstånd.

Det är känt att insulin ökar serumtotalen och fria testoseroner genom att utlösa äggstocksandrogen produktion och minskar koncentrationen av SHBG. Dessutom är insulin en nyckelfaktor till hårproduktionen. Mot denna bakgrund har man kommit fram till att medicinering (diazoxid, metformin och troglitazon) som förbättrar insulinkänsligheten hos PCOS-patienter orsakar en minskning av hyperandrogenemia och är därmed effektivit vid behandling av hirsutism.

Metaformin verkar på diabetespatienter genom att hindra överdriven glukosbildning i levern och även för att förbättra perifer insulinkänslighet. Metaformin hjälper även till när det kommer till viktminskning och kontroll av blodtryck och LDL.

Effektiviteten av metforminbehandling

Man gör fortfarande omfattande forskning kring effekten av metformin vid behandling av PCOS-relaterad hirsutism. I en sådan forskning, så administrerade Moghetti och hans grupp metaformin (1500 mg per dag) i en räckvidd av 4-26 månader hos PCOS-patienter. De rapporterade att kvinnor med överdriven hårväxt inte visade någon förbättring i den modifierade Ferriman-Gallwey-skalan (oberoende av eventuella förändringar i menstruationen).

I en annan undersökning, var resultaten av metformin-användning för hirsutism undersökta hos PCOS-patienter vars tillstånd var oförändrat efter tidigare behandling med p-piller(OCP). Efter denna undersökning, märktes det att efter en användning av metaformin under 6 månader (1500 mg per dag) så fanns det en måttlig minskning i både mätningen av F-G-skalan (10 %) och i hårets tillväxt.

En annan mer utbredd undersökning av PCOS-patienters under OCP-behandling kontra metaforminbehandling(1500 mg per dag), rapporterade en signifikant minskning i F-G-skalan och den genomsnittliga hårdiametern i båda fallen. Dock, så var metaformin den som tolererades bättre av de två behandlingarna, med endast tre kvinnor som avbröt behandling på grund av gastrointestinala störningar. Å andra sidan, sju kvinnor avslutade sin behandling med OCP på grund av obehag.

Å andra sidan, användningen av metaformin hos kvinnor med PCOS med en daglig dos på 1000 mg i tre månader, följt av 2000 mg dagligen i ytterligare tre månader, visade att oberoende av en minskning av hyperinsulinemi, minskade serumandrogener och förbättring av menstruationscykeln, fanns det inga effekter på F-G´s poängkort.

I händelse av överviktiga/feta patienter med PCOS så har metaformin-användning i åtta undersökningar visat sig minska cirkulerande androgenkoncentrationen. Detta uppnås genom att öka mängden av SHGB och därmed minska de fria serumandrogena androgenåtgärderna. I ytterligare fyra undersökningar har det inte rapporterats några förbättringar i någon av dessa fall med användning av metaformin.

Undersökningar har också gjorts för att utvärdera metformin-effekter på stimulering av ägglossning hos överviktiga PCOS fall. Utfallet har varit mycket uppmuntrande, då både isolerad metaforminbehandling och i kombination med lomifencitrat förbättrade graden av ägglossning. Metamorfin ordineras även ofta till gravida fall och är ett läkemedel i kategori B.

Metformin och akne behandling

Användningen av insulinsensibiliserande medel som metformin för att bota akne kräver också mer forskning. Många experter föreslår att insulinsensibilisatorer som metaformin bör hjälpa till inom aknebehandling på samma sätt som det är ett effektivt sätt att behandla hirsutism. I milda fall av akne, så har daglig användning av 1500 mg metaformin under 12 månader gett en del förbättringar. Däremot har inga förändringar i talgsekretionen uppmärksammats.

Det har förekommit förslag på att fördelarna med en antihyperglykemisk behandling för att bota akne kan vara beroende på akutheten och typen av problemet, liksom dosen av det receptbelagda medlet.

Bieffekter av metaformin

De motgångar av metformin-användning som finns inkluderar gastrointestinala besvär som illamående, diarré och uppblåsthet. Dessa biverkningar kan motverkas genom en låg, startdos och sedan en gradvis ökning spridd över flera veckor.

En mycket sällsynt men allvarlig biverkning av metformin-användning är laktatacidos. Detta kan undvikas genom en serumkreatinin-undersökning av patienter före administrering av detta läkemedel. Dessutom, PCOS-patienter som ska börja använda metamorfin eller något annat insulinsensibiliserande medel bör screenas för leverenzymer innan behandlingen. Detta test måste upprepas igen efter 6 och 12 månaders användning av läkemedlet.