Ferriman Gallweys klassificering av hirsutism och dess mönster

Ferriman Gallweys utvärdering av Hirsutism

Ferriman Gallweys index eller bedömningsskala utformades ursprungligen för antropologisk forskning (Ferriman DM, Gallwey JD. Klinisk bedömning av kroppslig hårväxt av kvinnor. J Clin Endocrinol 1961:21:1440–1447). Det är helt enkelt en representation av hårväxt i ett manligt mönster på en kvinna som visas i fyra olika svårighetsgrader på 11 olika kroppsdelar; nämligen överläppen, hakan, bröstet, övre delen av ryggen, nedre delen av ryggen, övre delen av buken, nedre delen av magen, arm, underarm, lår och underben.

Ferriman Gallweys bedömningsskala används för att räkna ut graden av överskottet på manlig kroppbehåring av läkare. Poängkortet över varje plats på kroppen under undersökningen börjar från 0 (ingen överdriven terminal hårväxt) till 4 (omfattande terminal hårväxt). Man adderar sedan de nummer man får till ett maximum på 36. Medan de flesta experter hänvisar till en modifierad poäng på 8 eller mer för att diagnostisera hirsutism, så finns det vissa som föreslår en slutgiltig sammanställning av 6 eller mer räcker för att indikera hirsutism. Baserat på detta poängmönster och andra kliniska tester så kan hirsutism utvärderas att vara mild, måttlig eller svår.

Även om det finns mer objektiva verktyg tillgängliga (inklusive fotografisk utvärdering, mikroskopisk mätning av diameter på håret med omfattande räkning av axlar, datoriserad bedömning av fotografiska åtgärder och annat) så är dessa komplexa, dyra eller svåra att använda. Ferriman Gallweys system är användarvänligt samt håller en låg kostnad och det gör det till ett potentiellt attraktivt instrument att använda sig av på kliniker.

Hos patienter med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), har det visat sig spegla ett androgent överskott jämfört med dyra och komplicerade objektiva metoder. Det inkluderar mikroskopisk mätning av hårets diameter med en omfattande räkning av individuella axlar. Även om intraobserveringsavtalet har rapporterats vara mindre än 3 poäng, så har dess reproducerbarhet överraskande nog inte rapporterats.