Androgener produceras och metaboliseras i många vävnader, inklusive huden

Androgen produktion och metabolism

Det finns många viktiga hormoner i människokroppen. Av dessa hormoner så är de androgena grupperna av hormoner hydrofoba föreningar. Androgener är stereoider, som är, precis som alla andra stereoider, huvudsakligen proteinbundna i plasman.

Androgen produktion och metabolism är avgörande för utvecklingen och fördelningen av hår på människokroppen. Androgener påverkar omvandlingen av vellushår till terminalhår. Omvandlingen av vellushår till terminalhår är en normal biologisk process som börjar vid puberteten och saktar ned med det reproduktiva åldrandet hos båda könen.

Låga nivåer av androgener av dominerande adrenal ursprung resulterar i en adrenarche tillväxt av håret i armhålan och av könshåret hos både män och kvinnor, medan högre nivåer av androgener med både adrenala och gonadala källor producerar det manslika terminalhåret som ses i skägg, öron, näsa, bröstben och övre blygdtriangeln. Om detta mansliknande hår uppträder hos kvinnor, så kallas sjukdomen för hirsutism. Hirsutism kan i sin tur bero på andra associerade sjukdomar. Den vanligaste bland dessa kan spåras till en androgen produktionsstörning.

Källorna till androgen

Det finns tre källor av androgen hos kvinnor.

  • Äggstockarna
  • Binjurarna
  • Det perifera lagret av huden är även det en leverantör av androgen. Men här produceras inte androgener från kolesterol. Snarare så förvandlar den perifera huden svaga androgener till starkare androgener.

De två första innehåller steroidogena enzymer som startar en androgen biosyntes från kolesterol.

Styrkan hos en androgen bestäms av förmågan att bindas till androgenreceptorn. De androgener som är svagare innehåller en 17a-hydroxolgrupp så som androstenedone och androstenedione. Starkare androgener är de som innehåller en 17-ketogrupp, exempelvis testosteron (T) och dihydrotestosteron (DHT).

Androgen produktion

Den vanligaste bidragsgivaren till plasmanivån av androgener hos kvinnor är dehydroepiandrosteronsulfat (DHEAS) som görs i binjurarna. Komplett androgen produktion från kolesterol är endast möjlig i de vävnader som innehåller 3 ß-hydroxisteroiddehydrogenas, som i äggstockarna, binjurarna och huden. Emellertid så kan även andra vävnader producera en viss mängd av androgen. Relativt lite testosteron är producerat hos kvinnor och det testosteron som produceras görs i äggstockarna.

Den grupp av enzymer som kallas för SCC- (side-chain cleavage) enzymer P450 sägs spela en stor roll i androgenproduktionen i både äggstockarna och binjurarna. Emellertid finns det även andra teorier. Nylig gjord forskning har föreslagit att överföringen är från kolesterol till mitokondrier. Denna process bestäms av en grupp mitokondriella proteiner, mer kända som steroidogena akuta regulatoriska proteiner.

Hormoner som spelar en nyckelroll i körtelsteroidogenerna är de trofiska hypofyshormonerna, adrenocorticotropiska hormonerna (ACTH) och gonadotropiner så som follikelstimulerande hormoner (FHS) och speciellt luteiniserande hormoner (LH). De funktioner ACTH har på binjurarna och LH på äggstockarna är främst att utlösa steroidogener.

Processen för androgenreceptorbindning kräver en 17-0H grupp. Enzymet 1713-01dehydrogenase hittas i olika vävnader och omvandlar 17-ketogruppen till en 17-0H grupp.

Att konvertera testosteron (T) till dihydrotestosteron (DHT), så måste en vävnad ha enzymet 5a-reduktas. Eftersom DHT är den starkaste endogena androgenen så har de vävnader såsom hud, prostata och lever och innehåller 5a-reduktas, en lokal intracellulär procedur för att intensifiering av androgen aktivitet. Även om leverproduktionen förmodligen räknas till DHT-cirkulationen, så spelar lokal produktion och aktivitet en viktig roll. Faktiskt så kan den gemensamma effekten av lokal syntes av DHT och DHT som cirkulerar vara avgörarande för androgen bioaktivitet.

Även om ACTH främst reglerar adrenal androgen sekretion från hypofysen, så finns det andra styrande faktorer. Det centrala nervsystemet (CNS) styr hypofysens produktion av ACHT. CNS reglerar sedan samtidigt både äggstocks- och adrenal androgen syntes. Det är en komplex process som innefattar gonadotropinfrisättande hormoner, FSH och LH, etc., och har en viktig funktion i menstruationscykeln hos kvinnor.

Androgen cirkulation

De flesta androgener, liksom andra stereoider, är främst bundna i plasma med fyra proteiner. Av dessa fyra proteiner så är kortisol globulin och syra a2-glykoprotein mindre viktiga, medan könshormonbindande globulin SHBG och albumin är avgörande för att binda och transportera androgener.

Androgenproduktion i de perifera hudlagren

Detta är en komplex process inom hudens androgena receptiva vävnader (ex hårsäcken), där testosteron omvandlas till DHT genom 5a-reduktas. Härsäcken är känslig för androgena aktiviteter på olika sätt och det spelar en stor roll när det kommer till utvecklingen av människohår. Processen kan påverkas av regionala varianter i androgena metaboliserande enzymer i huden. Huddelar som visar en androgenberoende utveckling av terminalhår har den lokala förmågan att producera DHT från testosteron och DHEA. Detta påbörjas vid puberteten.