Finasterid som en behandling för hirsutism

Finasterid för hirsutism

För kvinnor som lider av överdrivet, oönskat hårproblem, så finns det en mängd olika alternativa behandlingar. Tillståndet de har diagnostiseras antingen som hirsutism eller hypertrikos och kräver kliniks behandling i medicinska eller kosmetiska former.

Den medicinska behandlingen av detta tillstånd inkluderar alternativ som p-piller(OCPS), spironolakton, antiandrogener och insulinallergiframkallande medel, såsom metformin, pioglitazon, flutamid och sist men inte minst finasterid. Kombinationer av ovanstående läkemedel tillsammans föreskrivs ofta för att ge bättre resultat.

Finasteridaktivitet

Finasterid har precis som flutamid samma effekter som spironolakton och cyproteronacetat. Flutamin, spironolakton och cyproteronacetat blockerar eller hämmar aktiviten hos androgener, som är det viktigaste steroidhormonet som reglerar tillväxten av människohår. Därav så kallas dessa tre för androgenreceptorblockerare. Emedan finasterid reducerar utvecklingen av androgenberoende hår genom att hindra 5a-reduktas- (isoenzymer typ 1 och 2) åtgärder och den perifera omvandlingen av testosteron till dihydrotestosteron. Food and Drug Administration har erkänt användningen av finasterid för godartad prostataförstoring. Den marknadsfördes först 1992 för behandling av prostatabesvär.

Effektiviteten av finasteridbehandling

Finasterid har visat sig vara effektiv vid behandling av hirsutism hos kvinnor i föreskrivna mängder av 5 mg per dag. Det har även analyserats att hos vissa kvinnor med hirsutism så har 50 % av den dagliga dosen av finasterid (dvs. 2,5 mg) visat sig vara lika effektiv. Båda doserna, 2,5 mg och 5 mg visade liknande resultat vid behandling av hirsutism efter 6 och 12 månaders användning.

Det har även funnits forskningsbaserade jämförelser av effektiviteten av finasterid gentemot de två androgenblockerarna spironolakton och flutamid. Det genomfördes i en ”placebokontrollerad, dubbelblind slumpvis grupp på 40 patienter med mild till svår hirsutism. Studien rapporterade märkbara förbättringar i både F-G-poäng och i hårstråets diameter efter en 6 månaders daglig behandling med 5 mg finasterid, 100 mg spironolakton och 250 mg flutamid, alla mot en bakgrund av en placebokontroll. Alla grupper som tog respektive mediciner rapporterade liknande hirsutism-poäng eller mätning av hårstråets diameter. Ingen grupp rapporterade negativa effekter, med undantag för övergående polymenorrhea hos 50 % av de kvinnorna som använde spironolakton, fast detta stoppade inte användningen.

I en annan forskning som genomförde en jämförande studie av verkan av 5 mg finasterid dagligen mot spironolakton på 100 mg per dag hos 14 kvinnor med hirsutism, så rapporterades det att båda var lika framgångsrika med att bromsa hårproduktionen efter 3 månaders användning. Det fanns ännu bättre resultat efter ytterligare 3 månaders användning. Dock är det många experter som anser att finasterid är lite mindre effektiv än androgenreceptorblockerarna.

Finasterid är också effektiv vid behandling av akne på grund av sin förmåga att hämma 5a-reduktas. Men eftersom dess verkan på typ 1 isoenzym (en nyckelfaktor för att akne bildas) är mycket låg, så krävs en högre dos av finasterid för att blockera detta enzym. I en forskning som jämförde aknedrabbade hyperandrogena fall, så de som doserade 5 mg finasterid mot de som använde 250 mg flutamid, så rapporterades det att de som använde finasterid minskade sin aknepoäng med 36 % medan de som använde flutamid förbättrade sin poäng med 60 %. Samtidigt så förbättrade finasterid bara aknepoängen med 33 % hos de behandlade kvinnorna medan flutamid förbättrade aknepoängen med 75 %. Det har även gjorts studier som har visat viktiga placeboeffekter i aknebehandling med finasterid.

Bieffekter med finasteridbehandling

Alla androgenblockeringsmedicinering har liknande effekter; därmed spelar biverkningar en viktig roll när det kommer till att välja typ av medicinering. Den goda nyheten är att finasterid rapporterar de minsta biverkningarna bland alla de läkemedel som används för att bota hirsutism.

Emellertid förekommer teratogenicitet (feminisering och hinder för den normala utvecklingen av de manliga yttre könsorganen) ofta och är själva problemområdet. Detta händer eftersom finasterid stör omvandlingen av testosteron till DHT. Därav, resulterar en daglig användning i en ökning av serumtestosteronnivåer. Dessutom uppstår feminisering på grund av hämmandet av 5 a-reduktas. Men teratogena effekter (feminisering) ses i alla androgenblockerare och de bör endast användas med säkra och tillräckliga motgifter av preventivmedel.

Dessutom har nya studier rapporterat att lägre doser av

Dessutom har nya studier rapporterade också att lägre doser av spironolakton, flutamid och finasterid har visat liknande framgång vid behandling av hirsutism jämfört med högre doser, och samtidigt minskat biverkningarna. Lägre doser av dessa läkemedel har även visat sig vara effektiva vid behandling av kvinnor med acne vulgaris.

Bortsett från detta, så kan finasterid även visa ytterligare biverkningar så som minimala gastrointestinala störningar, huvudvärk, torr hud och minskad libido.