Hirsutism kan uppstå genom användandet av olika läkemedel

Hirsutism genom läkemedelsanvändande

Hirsutism är en sjukdom som påverkar produktionen av hårstrån. Denna sjukdom drabbar cirka 5 % till 15 % kvinnor. Det huvudsakliga symtomet är en tät, grov och oönskad hårväxt i ett mansliknande mönster på olika kroppsdelar så som ansikte, hals, bröst, nedre delen av magen etc. Minst 5 % av kvinnor som är i fertil ålder lider av denna sjukdom. Hirsutism är orsaken till betydande vånda både socialt och psykiskt, frånsett de sjukdomar och risker som är associerade till den.

Hirsutism som uppstår genom användandet av läkemedel är sällsynt och andra orsaker till sjukdomen måste uteslutas innan den blir bekräftad. Låt oss kontrollera tre orsaker till hirsutism för att förstå hirsutism som uppstår genom läkemedelsanvändning:

1. Androgena orsaker 2. Idiopatisk hirsutism 3. Antiandrogena faktorer är de som inte är relaterade till oproportionerligt androgenaktivitet. Hit hör hirsutism som uppstår genom användandet av läkemedel.

Androgena orsaker: De är främst ett resultat av en androgen överskottsstörning, eftersom detta hormon spelar en viktig roll i produktionen och utvecklingen av människohår. Bland de androgena orsakerna är polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) den vanligaste och svarar för 70-80% av hirsutismfallen. De ovanligare syndromen och deras utbredning i procent är enligt nedan:

 • Hyperandogenism – 6,8 %
 • Hypotyreos – 0,7 %
 • Hyperandrogen insulinresistent acanthosis nigricans syndrom (HAIR - AN) – 3 %
 • 21-hydroxylas icke-klassisk I adrenal hyperplasi (sen debut CAH) – 1,6 %
 • 21-hydroxylas-brist kongenital adrenal hyperplasi – 0,7 %
 • Hyperprolaktinemi – 0,3 %
 • Androgena tumörer – 0,2 %
 • Cushings syndrom – 0-1 %

Idiopatisk hirsutism: Den idiopatiska orsaken är spårad till 4,7 % av patienterna associerade symtomen är hirsutism och ett överskott av perifer 5 alfa-reduktas process i huden och i hårsäckarna. Dock har man en regelbunden menstruation.

Antiandrogena orsaker

Detta är en mindre vanlig orsak och kan delas in i följande former:

1. Onödig hårväxt på grund av akromegali

2. Hårstråna blir grövre samt associeras med kroniska hudproblem, detta eftersom en av funktionerna hår har är att skydda huden 3. Icke-androgena anabola droger kan ofta orsaka en generell ökning av måna vävnader, särskilt hår. Detta kan även leda till hypertrikos och inte hirsutism. För att utvärdera detta så måste en detaljerad medicinsk historia utföras. Processen måste innefatta kliniska undersökningar av fäljande läkemedel(exogena farmakologiska medel) som orsakar hirsutism som en trolig bieffekt:

 • Danazol (danocrine)
 • Norplant
 • Metoklopramid (Reglan)
 • Anabola steroider
 • Metyldopa (Aldomet)
 • Fentiazinderivat
 • Progestiner
 • Reserpin (Serpasil)
 • Testosteron
 • P-piller (p-piller) som innehåller levonorgestrel, noretisteron och norgestrel medför starkare androgen aktivitet, medan de som innehåller etynodioldiacetat, norgestimat och desogestrel har mindre androgen aktivitet.
 • Vissa läkemedel som även de resulterar i hyperprolaktinemi kan även orsaka hirsutism.

Emellertid måste en uteslutning av vellus hypertrikos göras, som även det ofta är medicinskt relaterat, innan du bekräftar att det är hirsutism orsakad av läkemedelsanvändning.