Hårborttagning genom laser kan vara en effektiv metod för att behandla hirsutism

Hårborttagning med laser för hirsutism

Överdriven och oönskad hårväxt är ett problem många kvinnor i världen möter. Detta tillstånd är kliniskt diagnostiserat antingen som hirsutism eller hypertrikos och tillhörande underliggande sjukdomar. Dessa två störningar i hårproduktionen orsakar ofta betydande trauman både psykologisk och socialt för patienterna. De flesta kvinnor väljer därför att genomgå behandlingar.

Behandlingen måste vara en kombination av medicinska och icke-medicinska procedurer

Medan medicinsk behandling (som p-piller, antiandrogener, etc.) minskar eller bromsar den överdrivna hårväxten, så kan den inte ta bort det oönskade befintliga håret som finns. Därför måste man använda sig av mekanisk hårborttagning samtidigt för att få en effektiv behandling.

Mekaniska processer inkluderar plockning, vaxning, rakning, epilering, intensivt pulserande ljus(IPL), hårborttagningsmedel, elektrolys, krämer och laserbehandling. Laserbehandling har på senare år blivit mycket populärt tack vare sin avancerade, relativt säkra, jämförelsevis varaktig och snabba resultat.

Laserproceduren

Hårborttagning med laser började 1995. Laserbehandling använder en metod som kallas för selektiv fototermolys för att förstöra hårsäcken selektivt. Laser leds genom huden och riktas in på målet som är en kromofor som kallas för melanin, som är ett naturligt pigment som finns i hårsäcken. Melanin absorberar laserljuset på en särskild våglängd och konverterar lasern till att bli värmeenergi för att förstöra hårvävnaden. Eftersom melanin ligger i hårsäcken men inte i den angränsade huden, så säkerställer man att det blir en selektiv skada av hårsäcken utan att skada närliggande hud. Emellertid så finns melanin i huden och därför bör man kyla ner huden vid laserbehandling, så att en termisk skada av huden förhindras.

Typer av laserbehandlingar

Trots utvecklingen av olika lasermetoder, så är det ingen som anses vara bättre än den andra när det gäller säkerhet och effektivitet på alla hudtyper. Den senaste lasertekniken har kommit med olika röda och infraröda lasrar och ljuskällor för att ta bort oönskat hår.

Några viktiga typer av laser och behandlingar är:

  • Rubinlaser (694nm) som orsakar mindre skador på huden.
  • De nyare långpulserande alexandritlasrarna för att skydda huden bättre.
  • De starka 800-nm diodlasrarna är säkrare för mörkhyade människor, eftersom deras hud inte absorberar det längre våglängdsljuset lika lätt.
  • Fotodynamisk terapi är en annan metod som använder laserljus och en kemisk fotosensibiliserare för att skada hårsäcken permanent.
  • Det finns kombinerade paket som utvecklas var och varannan dag. Den topiska användningen av aminolevulinsyra (ALA) är en sådan behandling som övervägs och studeras för att använda i kombination med laserteknik. Även i utvecklingsstadiet så har ALA’s fördelar identifierats i sin förmåga att kunna riktas in på större områden och för att den går att använda på flera hudtyper.

Effektiviteten av laser

Laserns målområde för aktivitet är stamcellsgruppen, där cellerna förökar sig snabbt i sitt växande stadie (anagen) av hårproduktionscykeln. Följaktligen är laserterapi mest effektiv i det anagena stadiet. Även om håret gradvis avtog efter varje lasersession, så är permanent hårborttagning inte möjlig. Laser är faktiskt en tillfällig, men komplett, hårborttagning. Generellt så finns det en återväxt av håret, efter sex månader (även om det är glesare än den initiala tillväxten) och man måste genomgå ytterligare behandling.

Forskning har även visat att oavsett vilken laser som används, så kommer viktiga kliniska resultat först efter en månad efter andra sessionen med laser. Mer märkbar reducering av hår inträffar generellt sex månader efter den tredje och sista laserappliceringen.

Effektiviten av lasern beror på vilken typ av laser som används och biologin på patientens hud. Generellt fungerar hårborttagning med laser bäst på fall med mörkpigmenterat hår. Uppskattningar föreslår att runt 80 % av fallen gynnas av hårborttagning med laser, men att vissa kräver flera sessioner.

Bieffekter av hårborttagning med laser

Om laserpulsen som används är för lång, så kan den orsaka termisk(värme) förstörelse av de angränsande strukturerna. Detta kan orsaka ärrbildning. Experter rekommenderar att de långa våglängdslasrarna är säkrare för människor med mörkare hy. Egentligen är idealpatienten för behandling med laser i hårborttagningssyfte, enperson med ljus hy och mörkt hår. Patienter med mörk hud eller som är solbrända löper större risk för en epidermal skada så som ärrbildning och permanenta pigmentförändringar. Därför måste de vidta lämpliga säkerhetsåtgärder som i en preoperativ solkräm eller blekningsprodukt.

Innan du gör en hårborttagning med laser så är det viktigt att du är medveten om att det finns risker så som ärrbildning, dyspigmentation, klåda och smärta. Kom ihåg att det kommer att finnas en viss grad obehag både under och direkt efter lasersessionen. Förhållanden såsom perifollicular ödem och erytem upptärder i de flesta fall och de kan vara upp till tre dagar. En mer allvarlig hudskada som leder till en bakteriell eller en herpes simplex-virus infektion eller pigmentförändringar är ovanliga om processen utförs på ett korrekt sätt av erfarna laserbehandlare.

Om du är i händerna på utbildade och kunniga terapeuter så bör det inte finnas någon anledning till oro.