Spironolakton är en populär anti-androgenbehandling av hirsutism

Spironolakton för hirsutism

Spironolakton-medicinering är en effektiv metod för att behandla hyperandrogenism och dess relaterade sjuksomar. Spironolakton fungerar som en antiandrogen aldosteronantagonist och mild kaliumsparande diuretika. Den användes ursprungligen för att behandla högt blodtryck och föreslogs först som behandling av hirsutism orsakad av hyperandrogenism 1978.

Den anti-androgena aktiviteten hos spironolakton

Spironolakton har olika androgendämpande effekter. De är:

  • Hämmar olika enzymer som reglerar biosyntesen av androgener. Mest viktigt är att det hämmar cytokrom P4S0-enzymer som har en nyckelroll i äggstockarna och adrenal steroidogenes
  • Blockerar DHT-bindning till hudens androgena receptorer
  • Höjer könshormonbindande globulin- (SHBG) koncentration
  • Ökar testosteronrensningen från kroppen
  • Konkurrerar med och minskar 5 a-reduktas-aktivitet

Effektivitet

Även om spironolakton har visat betydande terapeutiska resultat för att minska hirsutism oavsett hur allvarligt tillståndet varit, så är det den ordinerade dosen som avgör dess effektivitet.

Doseringen beror på patientens vikt. Om det är magra kvinnor eller lindriga fall så är en startdos på 100 mg per dag betydande. Men om det är allvarlig hirsutism och överviktiga patienter så behövs en högre daglig dos av 200 eller 300 mg för att ge effektiva resultat. Därefter kan underhållsdosen sänkas till 25-100 mg dagligen.

Framgången med spironolakton vid behandling av hirsutism har undersökts och publicerats i en studie som kallas Cochrane Review 2003. Denna statistiska undersökning rapporterade en anmärkningsvärd minskning av hirsutism (mot bakgrund av den populära Ferriman-Gallweys(F-G) utvärderingsmetod) hos kvinnor som tilldelades både 100 och 200 mg dagliga doser av läkemedlet.

Jämförelser med andra antiandrogener som behandlar hirsutism har rapporterat blandade resultat:

  • Spironolakton (100 mg/dag) är effektivare än finasterid (5 mg/dag) och cyproteronacetat (12,5 mg/dag)
  • Spironolakton med samma dos är mindre effektiv än flutamid (500 mg/dag) för att minska F-G poäng. Flutamid har också agerat snabbare och orsakat en avsevärd minskning av hirsutism-poängen efter bara 3 månaders användning. Ytterligare fem månader av spironolakton behövdes för bättre resultat.

Bieffekter med spironolakton

De negativa effekterna av detta läkemedel inkluderar dyspepsi, polydypsia, polyuri, illamående, huvudvärk, svaghet, gastrit, ömhet i brösten, ägglossningsrubbningar (orsakar polymenorrhea), minskad libido, solöverkänslighet och atopiska reaktioner.

Som ett aldosteronantagonistmedel, så har spironolakton även en urindrivande effekt och kan orsaka hyperkalemi. Dock har hyperkalemi rapporterats hos äldre kvinnor, diabetespatienter, de som använder droger (kaliumsparande diuretikum) eller har en kost som ökar serumkaliumnivåer eller fall med njursjukdomar. Det har hittills skonat unga, vältränade kvinnor med PCOS.

Det bästa sättet att minska biverkningarna är att använda en initial daglig dos på 25 mg, vilket bör gradvis ökas under ett intervall på 3 veckor. Spironolakton bör i allmänhet ges max 6 månader i sträck för att uppnå bästa behandlingsresultatet för hirsutism.

Gradvis återväxt av hår sker även genom användning av spironolakton. Detta kan bero på effekterna av ett långvarigt droganvändande eller en återställning av den normala hårproduktionsprocessen. Detta kan hanteras genom en ändring i doseringen.

Hos reproduktiva kvinnor som inte använder p-piller samtidigt som spironolakton, så kommer uppskattningsvis en av fem personer ha mer frekventa menstruationer. Detta kan troligen ha att göra med den svaga progesteronstyrkan hos spironolakton.

Användning av spironolakton på gravida kvinnor är inte heller lämpligt, trots att läkemedlet inte har rapporterat tvetydiga genitalier i exponerade foster. Eftersom det även finns en möjlighet att teratogena effekter (som resulterar i feminisering av foster av manligt kön) med spironolakton, så ordineras ofta en kombination av läkemedel och p-piller (OCP). En kombinerad behandling av androgenreceptorblockerare, såsom spironolakton, flutamid och cyproteronacetat och p-piller är också fördelaktigt för att kontrollera de teratogena effekterna av anti-androgener. Här kan man se att p-piller ofta hjälper till att minska irregularitet i mensen, tillhandahåller säkra och effektiva preventivmedel och samtidigt ökar den effektiviteten av behandlingen genom att hämma serumandrogenkoncentrationen.

En patient måste genomgå minst två år av denna kombinerade behandling(med en gradvis progressiv minskning av dosen av anti-androgenen) för att uppnå bästa resultat och få minimalt med biverkningar.

Spironolakton och aknebehandling

Spironolakton har också visat sig vara effektivt för att minska talgproduktionen och för aknebehandling. Den föreslagna kliniska dosen för att bota akne är 50-100 mg/dag. Men vissa patienter visar resultat med endast en daglig dos på 25 mg av läkemedlet. Dermatologer använder ofta en kombination av spironolakton och p-piller för resistenta patienter som är vuxna och för att få bättre resultat.