Polycystiskt ovariesyndrom är en vanlig orsak till hirsutism

Polycystiskt ovariesyndrom

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är en endokrinrelaterad sjukdom som drabbar cirka 5-9%av premenopausala kvinnor. En äggstock kallas generellt för polycystisk när den visar mer än tio cystor i ett enda plan. Det är den vanligaste androgena orsaken associerad med hirsutism.

Diagnostisk historia och utbredning av PCOS

PCOS var först associerad med tillståndet oligo-amenorré (menstrual abnormitet), fetma, och hirsutism av Stein och Leventhal 1934. De beskrev det som äggstockstumörer. Å andra sidan, när Balen och kollegor genomförde ett transabdominalt ultraljud för att upptäcka PCOS så hade bara 66 % av dessa patienter oligo-amenorré, 38 % var feta och 66 % rapporterad hirsutism. Utbredningen av PCOS har varit en kontroversiell fråga. Men för att säkerhetsställa en viss grad av enhetlighet så gjorde en 1990 National Institutes of Health (NIH) konsensuskonferenskommitté en skiss över en utvärderingsprocess baserad på två huvudkriterier: oligo-amenorré och bevis på antingen klinisk eller biokemisk hyperandrogenism.

Yttring av PCOS

Baserat på ovanstående resultat och förslag så är de huvudsakliga symtomen på PCOS vara följande:

  • Åtta eller fler subkapsulära, follikulära cystor mindre än 10 mm och ökad stroma hos äggstockarna kan vara en viktig indikator på PCOS. Detta kan dock bara förekomma hos cirka 50 % av de kvinnor som inte visar någon endokrin abnormitet. Därför måste äggstockarnas morforlogiska förändring separeras från det endokrinrelaterade PCOS.
  • Kronisk anovulation: Detta resulterar i oregelbundna menstruationer, främst oligomenorré (mens på 6 veckor till 6 månader), amenorré eller dysfunktionella blödningar från livmodern. De flesta fall med PCOS har kronisk amenorré, eftersom de har en registrerad frånvaro av progesteronreglerade follikulära skeden av ägglossning. Dessa fall har dock inte östrogenbrist. Ägglossningsproblemen kan uppstå så tidigt som de prepubertala åren och förvärras med en åldersrelaterad viktökning.
  • Hirsutism: Detta tillstånd är nästan uppenbart och präglas av ett överskott av oönskat terminalhår i ett mansliknande mönster på kroppsdelar som överläpp, haka, polisonger, bröstben och mittlinjen på den nedre buken, etc. Hirsutism kan antingen ske prepubertalt under tonåren eller ännu senare.
  • Stein och Leventhal föreslog infertilitet i sin urspungliga definition av PCOS. Dock har nyare fynd föreslagit att kvinnor med PCOS har oregelbunden ägglossning i bästa fall och att infertilitet är en alltför långsökt slutsats och dessutom mycket sällsynt. Men infertilitet kan vara ett symtom på anovulation/utebliven ägglossning. Fetma präglas av en ökad midja-höft proportion eller att de har ”äppelformad” kropp. Acanthosis nigricans är också vanligt hos de med PCOS. Andra symtom så som mansliknande (temporär) alopeci och acne kan vara ett resultat av hyperandrogenism, men i PCOS är de allmänhet milda till måttliga. Ett snabbt kommande hyperandrogeniskt symtom eller virilisation(inklusive tjockare muskelmassa, röstfördjupning, maskulin kroppsbildning, förstorad klitoris och snabb hirsutism, etc.) är sällsynt i PCOS. Dessa symtom tyder snarare på sekundära orsaker till hyperandrogenism. Förhöjda LH/FHS hormoner.

Orsaker till PCOS

Trots år av forskning angående orsaken till PCOS, så har det inte hittats några avgörande fynd, Störningar i delar av det centrala nervsystemet, CNS, hypofys, äggstockar, binjure och extraglandulara vävnader har alla övervägts.

Det kan finnas omfattande variationer som kan härledas till varierande källor, därav är PCOS ett tillstånd som kännetecknas av omfattande skillnader i fysiologiska markörer. Man kan säga att olika utlösare kan tillskrivas till olika undergrupper av PCOS-fall. Nedan följer en lista över några av de viktigaste orsakerna som kan finnas hos många, men inte alla patienter.

  • Insulinresistens med kompensatorisk hyperinsulinemi. Även om acanthosis nigricans är en viktig indikator för insulinresistens och hyperandrogenism så förekommer det i endast 5 % av dessa fall. Fasteinsulin-värden är i allmänhet mindre än 50 J-LU/ml när det kommer till PCOS
  • Primär adrenal androgenöverskott har också satts i samband med PCOS som avvikelser i äggstockarna. Det ses även hos patienter med 21-hydrolaxas brist.
  • Även om det är i många variationer, så är även adrenal enzymbrist en väletablerad orsak till vissa fall av PCOS-relaterade besvär.
  • Orsaker härledda till äggstockarna föreslås ofta. Visst överskott av androgenproduktion i äggstockarna är nära kopplad till PCOS, men samtidigt kan det frambringas genom stroma, teka eller båda. Det finns även flera andra variationer och indikationer
  • Härledning av gonadotropin sekretion som måttligt orsakar LH-produktion med normal eller minskad FHS-produktion kan även det orsaka PCOS-liknande äggstocksyndrom.
  • Förändringar i det centrala nervsystemet som orsakar en ökning av GnRH pulsfrekvens och/eller omfattningen är ofta en sannolik faktor för PCOS hos olika patienter.

PCOS-utlösta sjukdomar

PCOS orsakar ofta andra olika hälsorikser som hjärtsjukdomar, diabetes, infertilitet, livmoderscancer och hyperlipidemi.

Behandling av PCOS

Behandlingen av detta syndrom inkluderar viktkontroll, p-piller(OCPS) och insulinsensibiliserare. Frånsett detta så måste man även genomgå behandlingar för PCOS-utlösta sjukdomar. Behandling är dock ständigt under utveckling.