Eflornitin hydroklorid är effektiv för att förebygga hårväxt

Eflornitin hydroklorid (Vaniqa) för hirsutism

Bland de olika behandlingarna för överskottet av oönskat hår hos kvinnor är topikala/lokala behandlingar populära. Eflornitin hydroklorid 13,9% kräm är en sådan behandling. Den är känd som Eflornitin eller Vaniqa (varumärke) och är tillverkad av Bristol Myers-Squibb/Gillette Co, San Diego, CA. och marknadsfördes första gången under 2001 för behandling mot överdriven hårväxt hos kvinnor. Därefter har den erkänts av ”The Food and Drug Administration” som behandling mot överdriven hårväxtsproduktion.

Eflornitin verkar på det sätt att den ger en permanent blockering av L-ornitindekarboxylas; ett enzym som är viktigt för framställningen av polyaminer, (väsentliga för celldelning) och som i sin tur reglerar hårets utveckling och produktion. Applicering av eflornitin hydroklorid 13,9% kräm resulterar inte i att det överflödiga håret totalt försvinner, utan den snarare bromsar härväxten. Den påverkar även det befintliga hårets textur och densitet och gör dem mindre märkbara och grova.

Effektivitet

Vid det 58:e årliga mötet för American Academy of Dermatology, 10-15 mars, 2000, i San Francisco, Kalifornien, rapporterade ett team av experter (Schrode K, Huber F, Staszak J, Altman DJ, Shander D, Morton J och andra) om resultatet av två ”slumpvis, dubbel-blinda, fordonkontrollerade säkerhets- och effektivitetsutvärdering av eflornitin 15 % kräm vid behandling av kvinnor med ett överskott av ansiktshår”.

Denna placebo-reglerade undersökningen genomfördes på 594 kvinnor och bevisade effektiviteten av eflornitin hydroklorid 13,9% kräm för att minska det oönskade och överdrivna ansiktshårets tillväxt. Efter cirka 8 veckors användning av krämen, visade 58 % av patienterna goda resultat, medan tillståndet blev bättre för 32 %.

Emellertid var minskningen av hårväxten tillfällig och slutade nästan när man avbröt behandlingen med krämen för en 8 veckors undersökningsspann. Detta visade att man måste oavbrutet applicera eflornitin hydroklorid 13,9% krämen för att säkerställa fortsatt kontroll över hårproduktionen.

För att erhålla märkbara resultat av krämen, så måste en behandling av minst 8 veckor ske och sedan en fortsatt applicering för att bibehålla den önskade effekten. Dock, om inga resultat märks efter 4 eller fler månaders användning, så bör man avbryta behandlingen omedelbart. Den uppenbara slutsaten här, är att av någon anledning så är inte krämen effektiv.

Dessutom, det fanns inga indikationer på att den här krämen hade några effekter, sämre eller bättre, på akne. Emellertid, eftersom de flesta studier genomfördes från en dermatologisk synvinkel, så fanns inga rön om de bakomliggande sjukdomar som är associerade med överdriven och oönskat ansiktshårsproduktion hos de patienter som deltog i undersökningen.

Icke desto mindre fanns det en markant förbättring av tillståndet hos 60 % av kvinnorna med oönskad hårväxt i ansiktet med hjälp av Eflornitin Vaniqa. Även om ”The Food and Drug Administration” erkände krämen att vara effektiv mot enbart oönskat ansiktshår, så finns det inga bevis för att den inte skulle fungera på andra kroppsdelar också.

Men experter menar på att om man applicerar ansiktskräm på andra ställen än ansiktet så ökas absorptionen av den till blodet och ger därmed ökade risker för biverkningar.

Bieffekter

Biverkningar av eflornitin hydroklorid 13,9% som finns i dessa studier var försumbara. De inkluderar:

  • Sveda i 8,0 % av fallen
  • Stickningar i huden 3,6 %
  • Utslag 2,8 %

Dessa biverkningar var identiska med de som orsakas av kemiska hårborttagningsprodukter, varav de flesta innehåller tioglykolater som bryter kemiska bindningar och sönderdelar hårstrået.