Elektrolys är en effektiv hårborttagningsbehandling

Elektrolys för hirsutism

Kosmetiska metoder för hårborttagning är absolut nödvändig för många kvinnor i världen. Eftersom många kvinnor lider av överdriven hårväxt i form av kliniska tillstånd som hirsutism eller hypertrikos, är behandling den enda utvägen. Dessa kvinnor behöver ofta en kombination av farmakologisk och fysisk borttagning av oönskat hår. Fysisk eller kosmetisk behandling inkluderar plockning, vaxning, rakning, epilering, IPL, hårborttagningsmedel, elektrolys, krämer och laserbehandling. Bland dessa åtgärder så är elektrolys och laserbehandling de som ger mest bestående resultat. Elektrolys kan definieras som en epileringsteknik som utnyttjar elektrisk ström(direkt eller alternerande) för att förstöra de hårproducerande folliklarna.

Den elektrolytiska epileringen

Allmänt kan elektrolys definieras som den elektrokemiska förstörelsen av hårsäcken. I elektrolytisk epilering så sätter man in en fin, trådnål som är disponiblel, i hårsäcken. Genom denna nål går det sedan en reglerad elektrisk ström, antingen direkt eller alternerande(växelström), från ett instrument som kallas epilator. Detta för att förstöra det grobara håret. Detta kan endast göras korrekt av sakkunniga. Frekvensen av den elektriska strömmen (som regleras av FDA) är i allmänhet 13,56MHz. Strömmen kan antingen vara lågeffektiv och administreras i 3-20 sekunder, eller högeffektiv och ges i mindre än en sekund(den allmänt kända flashtekniken)

Tre huvudsakliga elektrolysmetoder

Det finns tre huvudsakliga tekniker som används när det gäller elektrolys:

  • Galvanisk elektrolys
  • Termolys
  • Blandad metod

Galvanisk elktrolys: Termen elektrolys definierade ursprungligen processen för att förstöra hårproducerande celler i hårsäcken genom att tillämpa galvanisk ström. Denna process sänder en direkt elektrisk ström in i hårsäcken genom en nål och orsakar en elektrokemisk prodiktion av natriumhydroxid NaOH(lut) och H2-gas genom en kemisk reaktion med salterna i huden. NaOH har en frätande effekt på de grobara cellerna och förstör därmed dem.

Termolys; Nu för tiden innefattar elektrolys en mer sofistikerad metod som kallas för termolys. Detta innefattar en högfrekvent elektrokoagulation för att förstöra hårproducerande celler. Den är snabbare än den galvaniska processen. Den använder växelström för att producera lokal värme som i sin tur förstör kringliggande vävnader. Med andra ord, elektrisk energi omvandlas till värmeenergi, som koagulerar de vävnader man har som mål. Även om galvanisk elektrolys är långsammare, så förstör den fler hårsäckar i en behandling, medan den snabbare termolysen rapporterar mer återväxt. Efter varje session med termolys. Så återkommer håret i 20-40% av de hårsäckar som behandlats.

Blandad metod: en process som blandar galvanisk elektrolys och termolys är det mest effektiva. I den blandade metoden, används en enda maskin som tillämpar en kombination av direkt och lågintensiv ström med en högfrekvent växelström. Denna metod är särskilt lämplig för tuffare och grövre hårstrån. Dock fungerar det bäst när hårcykeln är i anagen fas eftersom hår som är telogen är olämpligt för att få en långsiktig borttagning. För att säkerställa att det är det anagena håret man riktar in sig på, rekommenderas att man rakar området flera dagar före en elektrolys genomförs.

Nackdelar med elektrolys

Även om detta är en avancerad metod, så måste man vara medveten om dess nackdelar. Här är en lista över dem:

  • Det är en tidskrävande process, eftersom det kräver ett antal sittningar för ett långsiktigt resultat. Vanligtvis kan yrkesverksamma inrikta sig på 25-100 hårstrån per session och individuella behandlingar kan variera från 15 minuter till en timme. Det kan ta månader av sådana upprepade sessioner för att få ett önskat resultat. Därav så råder experter att man använder elektrolys på små lokala områden med hårväxt.
  • Det involverar obehag och smärta. Därav är det inte lämpligt för barn. Smärta uppstår kort efter behandlingen orsakad av värmen och vävnadsdöd. Detta kan minskas genom användning av kortare pulser av ”flash”typ. Topikala (lidokain) anestesikrämer kan även bidra till att minska obehag.
  • Biverkningar kan förekomma i form av perifollicular inflammation (svullnad), postinflammatorisk hyper- eller hypopigmentering och ibland blir det ärrbildning, erytem, follikulit och vissa lokala infektioner. Man kan undvika ärrbildning genom att använda rätt process och rätt typ av ström. Trots farhågor så har inga fall av hepatit, herpes eller AIDS via elektrolys skett än idag., Men man måste informeras om att det inte finns någon praxis för användning av disponibla kontra återanvändningsbara nålar. Ej heller några enhetliga normer för sterilisering av utrustningen.
  • Återväxt av hår: Hår som återkommer är ett annat problem och kan förekomma även då behandlingar utförts av sakkunniga. Uppskattningsvis är det 15-25% av behandlat hår återkommer, och det beror på flera faktorer så som vilken elektrolysmaskin som används, utbildning och kompetens hos behandlarna, om håret är i anagen eller telogen fas, etc.
  • Patienter med pacemaker kan inte genomgå elektrolys.
  • Elektrolys är en dyr process.